Możliwość poznania świata zewnętrznego według Kartezjusza

Autorzy

Marek Sołtysiak
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-4437-0321

Słowa kluczowe:

ciało, prawdy wieczne, materialna fałszywość, Bóg, prawa natury, idea, świat zewnętrzny, interakcja umysłu i ciała, dowód z przyczynowości istnienia Boga, dowód ontologiczny istnienia Boga, uczucie, jakości pierwszorzędne i drugorzędne, scholastyka, umysł, substancja, prawda

Streszczenie

Tematyką przedłożonej pracy jest możliwość poznania świata zewnętrznego w ujęciu René Descartes’a (1595-1650). Kartezjusz znany jest przede wszystkim ze swojej metafizyki umysłu i ciała oraz z programu epistemologicznego. W XVII wieku był on równie dobrze znany ze swej mechanistycznej fizyki. Można powiedzieć, że najpierw był on matematykiem i filozofem przyrody a dopiero później metafizykiem.

 

Pobrania

Opublikowane

7 August 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.