Praca socjalna w perspektywie polityki społecznej

Autorzy

Jan Mazur (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-0548-0205
Katarzyna Wojtanowicz (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-5082-2617
Barbara Sordyl-Lipnicka (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-3893-1359

Słowa kluczowe:

praca socjalna, polityka społeczna, pomoc społeczna, moralność

Streszczenie

Przedmiotem niniejszej monografii uczyniono rozważania nad współczesnymi przeobrażeniami pracy socjalnej w odniesieniu do jej rozwoju w perspektywie polityki społecznej. Podjęto analizę interdyscyplinarności pracy socjalnej oraz jej wielokierunkowego podejścia do określonych kategorii klientów pomocy społecznej. Jednocześnie uwzględniono obszary oddziaływania pracy socjalnej, współczesne metody i narzędzia pracy socjalnej oraz odniesiono się do zagadnienia profesjonalizacji kadr systemu pomocy społecznej w perspektywie określonych dyscyplin naukowych.

Rozdziały

Pobrania

Opublikowane

9 August 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.