Kryzys jako wyzwanie XXI wieku

Autorzy

Dorota Nowak (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Barbara Sordyl-Lipnicka (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-3893-1359
Katarzyna Wojtanowicz (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-5082-2617

Słowa kluczowe:

kryzys migracyjny, wypalenie zawodowe, kryzys psychiczny, kryzysy społeczne, pandemia, uchodźcy, interwencja kryzysowa, pomoc społeczna

Streszczenie

Monografia pokonferencyjna I Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest zbiorem artykułów, które są pokłosiem prezentowanych w trakcie konferencji referatów. Tematyka monografii obejmuje bardzo aktualną tematykę doświadczanych kryzysów społecznych, w szczególności pandemii COVID-19 oraz jej wpływu na funkcjonowanie społeczne i instytucjonalne, kryzysów doświadczanych przez dzieci i rodziny oraz kryzysu uchodźczego wywołanego napaścią na Ukrainę. Zgłoszone do publikacji opracowania są pierwszymi doświadczeniami autorów w podejmowaniu naukowego dyskursu.

Rozdziały

Pobrania

Opublikowane

5 June 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.