Historia i dziedzictwo. Księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks. prof. dra hab. Jacka Urbana

Autorzy

Robert Tyrała (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-3659-4173
Marian Wolski (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-6633-9929
Józef Kałużny (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-0983-4864
Monika Smyth (ed)

Słowa kluczowe:

historia, dziedzictwo, Kraków, Księga jubileuszowa, Kościół krakowski

Streszczenie

Księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks. prof. dra hab. Jacka Urbana. Artykuły zawarte w monografii dotykają wielu interesujących i różnorodnych tematów, począwszy od małej wioski bp. Jana Kopca, przez zabytki greckie, zakon krzyżacki, pierścień św. Stanisława, życie św. Jacka, życie i śmierć św. Jadwigi Królowej, Nawojkę, historyczny Lwów czy Kraków goszczący sandomierskich przybyszów, relacje biskupów krakowskich z Jagiellońską Wszechnicą, aż po elity kościelne dawnego Krakowa i dyteistów małopolskich. Nieco dalej wczytamy się w pochwałę kapłaństwa, poznamy rodzinę biskupa Łętowskiego czy naukowe fascynacje św. Józefa Bilczewskiego. Przez wspomnienia wojenne z archidiecezji lwowskiej i sprawozdania z dekanatu rudnickiego dotrzemy do troski księcia Sapiehy o Wawel, diecezję przemyską, do działań Kapituły w sferze muzyki kościelnej, kończąc tę podróż ścieżkami historii refleksyjnym spojrzeniem na wschód od Zachodu.

Rozdziały

Pobrania

Opublikowane

1 June 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.