Teologiczna wymowa światła w Apokalipsie świętego Jana

Autorzy

Robert Żarnowski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-2773-208X

Słowa kluczowe:

Apokalipsa, symbolika, światło, blask, Nowa Jerozolima

Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest analiza tekstów Apokalipsy św. Jana posługujących się symboliką światła i ukazanie, w jaki sposób autor księgi używa tego typu obrazów do przedstawienia opisywanych przez siebie rzeczywistości. Przeanalizowano w niej teksty przedstawiające Boga i Syna Człowieczego – Chrystusa w otoczeniu światła, fragmenty charakteryzujące różne stworzenia w kontekście światła i blasku, a także kulminacyjny opis Nowej Jerozolimy. Zwrócono także uwagę na specyficzną grupę bohaterów, którą są przeciwnicy Boga – Smok, Bestia i Wielka Nierządnica. Głównym źródłem pracy badawczej była bibliografia polskojęzyczna i zagraniczna. Problem szerokiego zastosowania symboliki światła w Apokalipsie Janowej wydaje się stanowić nowe pole do prowadzenia badań nad jej tekstem lub przynajmniej wskazywać na konieczność ich poszerzenia. Autor Apokalipsy w swobodny sposób posługiwał się właściwą swoim czasom symboliką, lecz uważna lektura i wnikliwe zbadanie tematu może przynieść wiele korzyści również współczesnemu czytelnikowi.

Pobrania

Opublikowane

28 June 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.