Słowo Boże w duchowości karmelu

Autorzy

Jerzy Wiesław Gogola (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-8621-2992

Słowa kluczowe:

duchowość karmelitańska, Słowo Boże, tradycja

Streszczenie

Materiały z XXII Dni duchowości karmelitańskiej, 9–10 maja 2019.

Rozdziały

Pobrania

Opublikowane

12 January 2022

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.