Pięcioksiąg odczytany na nowo. Przesłanie autora kapłańskiego (P) i jego wpływ na powstanie Pięcioksięgu

Autorzy

Marcin Majewski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-4362-4812

Słowa kluczowe:

Biblia, Pięcioksiąg, Tora, badania nad biblią

Streszczenie

Publikacja stanowi swoistego rodzaju kompendium wiedzy na temat współczesnych dyskusji naukowych dotyczących Pięcioksięgu. Chodzi zarówno o jego proces redakcyjny, jak i styl literacki, a także główne idee teologiczne. Autor przytacza bardzo wiele publikacji naukowych zagranicznych i polskich dotyczących problematyki Pięcioksięgu. Jest to nie tylko literatura dawniejsza uznana za klasyczną, lecz przede wszystkim bardzo wiele publikacji wydanych współcześnie, a nawet w ostatnich latach. Stąd książka daje polskiemu czytelnikowi bardzo dobrą orientację na temat rozwoju dyskusji nad Pięcioksięgiem i jej aktualnego stanu. W przekonujący sposób ukazuje zasadniczą rolę kapłańskiej redakcji w stworzeniu jednolitej syntezy początków Izraela, która miała wyznaczać program odnowy po powrocie z niewoli babilońskiej.

Pobrania

Opublikowane

11 January 2022

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.