Rodzeństwo i jego odsłony

Autorzy

Grzegorz Godawa (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-2283-3965

Słowa kluczowe:

rodzeństwo, relacje, okresy życia człowieka, rywalizacja, bliźnięta, adopcja, niepełnosprawność, tanatopedagogika, bajkoterapia

Streszczenie

Opracowanie stanowi interesujący i wartościowy materiał poszerzający wiedzę o relacjach między rodzeństwem, wskazując na wieloaspektowość i złożoność przedmiotowych zagadnień. Wartością opracowania jest również wskazanie na wiele dyscyplinarnych kontekstów. Przedstawiona problematyka wzmacnia znaczenie poszukiwań poznawczych nad podjętymi w opracowaniu zagadnieniami. Różnorodność tematów sprawia, że książka może mieć szerokie grono odbiorców. Powinna bowiem znaleźć adresatów wśród pedagogów, psychologów, rodziców, studentów i wszystkich tych, którym bliskie i ważne są kwestie związane z rozwojem człowieka w relacjach braterskich. 

Rozdziały

Pobrania

Opublikowane

24 April 2022

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.