Solidarność. Człowiek w sieci zależności społecznych

Autorzy

Jarosław Jagiełło (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-7420-2973
Karolina Tytko (ed)

Słowa kluczowe:

solidarność, interdyscyplinarność, etyczne społeczeństwo obywatelskie, pandemia, solidarność społeczna, podstawy ludzkiej solidarności, relacje międzyludzkie, wspólnoty religijne, braterstwo, media społecznościowe

Streszczenie

Książka, którą oddajemy do rak czytelników stanowi rezultat współpracy badawczej doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i przedstawicieli różnych dyscyplin w polskich ośrodkach naukowych. Składają oni hołd „Solidarności” i patrzą na solidarność z perspektywy czasów nowych, w których dziś przyszło nam żyć. Patrzą przez pryzmat nowych wydarzeń, które prowokują wnikanie w społeczny wymiar rzeczywistości, jaka jest solidarność zarówno miedzy pojedynczymi ludźmi, jak i rozmaitymi grupami ludzkimi. Znamienne jest w tej książce to, że większość jej autorów łączy solidarność z chrześcijańskim stylem życia, choć przecież wiadomo, że chrześcijaństwo nie ma monopolu na jedynie ważne i powszechnie obowiązujące rozumienie solidarnego stylu życia, że przykład głębokiej solidarności międzyludzkiej niejednokrotnie dają także niechrześcijanie. Jednakże nie sposób zakwestionować tezy, że to właśnie personalistyczne rozumienie człowieka, w XX wieku tak mocno promowane właśnie przez myślicieli par excellence chrześcijańskich, w najbardziej znaczącej mierze odsłoniło wielkie dobro, jakie odkrywamy w pojęciu solidarności, a także w solidarnym stylu życia, które nigdy nie powinno być życiem przeciwko komuś, lecz zawsze dla kogoś.

Rozdziały

Pobrania

Opublikowane

26 April 2022

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.