Posłanie (missio) Jezusa w chrystologi i Hansa Ursa von Balthasara i Josepha Ratzingera

Autorzy

Iwona Dziemska
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-5263-8941
Maja Wysocka
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-2427-7226

Słowa kluczowe:

Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger, chrystologia, Jezus Chrystus

Streszczenie

Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniu misji w chrystologii Hansa Ursa von Balthasara i Josepha Ratzingera, a dokładniej mówiąc w Trylogii Balthasara i Trylogii „Jezus z Nazaretu” Ratzingera.

Pobrania

Opublikowane

21 December 2021

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.