Wielowymiarowe sposoby współdziałania człowieka z Bogiem

Autorzy

Roman Bogacz (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-9443-6571
Bogdan Zbroja (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-9125-3913

Streszczenie

Oddając kolejny tom serii „Z Badań nad Biblią”, pragniemy po raz kolejny dać czytelnikom kilka bardzo interesujących opracowań biblijnych tekstów. Autorzy, którzy zamieścili w niniejszym tomie swoje naukowe analizy, skupili się przede wszystkim na fakcie, że Boże powołanie nie niweluje wolności człowieka. Nawet gdy człowiek początkowo stawia opór Bożej woli i wybraniu, w końcowym efekcie godzi się jednak na zaproszenie ze strony Bożej Opatrzności na twórczą, choć trudną współpracę.

Rozdziały

Pobrania

Opublikowane

26 April 2022

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.