Zapisani w księdze. Źródła do badań nad historią ożarowskiego sztetla. Cz. I

Autorzy

Łukasz Rzepka
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-4695-004X

Słowa kluczowe:

Ożarów, Społeczność żydowska, Getto, historia Żydów w Polsce

Streszczenie

Publikacja niniejsza, jest ważną próbą upamiętnienia społeczności żydowskiej Ożarowa. Autor publikacji z dużą pasją, zaangażowaniem i wrażliwością wykonał ogromną kwerendę archiwalną w celu dotarcia do danych poszczególnych żydowskich mieszkańców tego miasta. Jest to godne podkreślenia, gdyż często historycy skupiają się na zjawiska społecznych, organizacjach czy liderach, pozostawiając w cieniu „zwykłych ludzi”. Praca wykonana przez Pana Łukasza Rzepkę przypomina nam i ratuje od zapomnienia tysiące mieszkańców Ożarowa, którzy wnieśli swój wkład w rozwój i charakter tego miasta. (...) Pomysł publikacji takiej „Księgi” jest ze wszech miar godny pochwały i poparcia. (...) Praca jest bardzo wartościowa i jej publikacja przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat żydowskich mieszkańców Ożarowa. 

Pobrania

Opublikowane

9 May 2022

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.