Teologia kapłaństwa w ujęciu integralnym. Podstawy biblijne

Autorzy

Jan Daniel Szczurek
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-9804-0566

Słowa kluczowe:

Biblia, Chrystus, Jean Galot, kryzys, kapłaństwo, teologia

Streszczenie

Kryzys kapłaństwa w Kościele katolickim skłania do poszukiwania środków zaradczych. Publikacja daje podstawy biblijne do całościowego (integralnego) ujęcia kapłaństwa inspirowanego myślą teologiczną Jeana Galota SJ, które pozwala zrozumieć źródła kryzysu. W badaniach zastosowano analizę porównawczą interpretacji odpowiednich tekstów biblijnych przedstawionych przez Galota z interpretacjami proponowanymi przez najnowsze komentarze biblijne. Wynika z niej aktualność jego sposobu pojmowania kapłaństwa w ogóle, kapłaństwa Chrystusa oraz kapłaństwa Jego uczniów (kapłaństwa służebnego lub hierarchicznego oraz kapłaństwa powszechnego lub wspólnego). Ujęcie integralne, oprócz podstaw biblijnych, obejmuje także naukę Kościoła na temat kapłaństwa, główne ujęcia teologiczne oraz teologię sakramentu święceń, których prezentacja jest planowana w kolejnych publikacjach.

Pobrania

Opublikowane

17 December 2021

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.