Rodzina, ekonomia i migracja. Ujęcie prawne i socjologiczno-ekonomiczne

Autorzy

Magdalena Butrymowicz (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-9920-5860
Piotr Kroczek (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-6872-2953

Słowa kluczowe:

rodzina, ekonomia, migracja, prawo rodzinne, ludzie starzy, dziadkowie, starzenie się populacji, mniejszości narodowe i etniczne, ochrona praw człowieka, pomoc społeczna

Streszczenie

Autorzy niniejszej publikacji pochylili się w swoich rozważaniach nie tylko nad różnymi ujęciami rodziny, lecz także nad problemami społecznymi i ekonomicznymi, jakie istnieją w dzisiejszym państwie. Wszystkie rozważania mają w tle problem migracji i zmian społecznych, jakie ona niesie. Rodzina jest bowiem fundamentem społeczeństwa, sercem wspólnoty państwowej, a gdy się zmienia, zmienia się również społeczeństwo. Na skutek migracji rodziny stają się wielokulturowe czy wielojęzyczne, rozsiane po różnych częściach świata. Istotne jest więc przeanalizowanie przygotowania do takich zmian instytucji, które mają za zadanie pomóc rodzinie i ją wspierać.

Rozdziały

Pobrania

Opublikowane

5 January 2022

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.