Wychowanie do świadomego i owocnego przeżywania cierpienia i choroby poprzez posługę słowa w celebracji sakramentu namaszczenia chorych. Studium pedagogiczno-homiletyczne

Autorzy

Stanisław Dyndał

Słowa kluczowe:

sakrament namaszczenia chorych, choroba, cierpienie, Kościół katolicki wobec cierpienia i choroby

Streszczenie

Choroba, cierpienie i starość doświadczają każdego człowieka. To najbardziej problematyczne i dramatyczne doświadczenia, gdyż zagrażają jego ziemskiemu życiu. Nie dziwi nas, że każdy boi się choroby, starości, opuszczenia i śmierci, a dziś — w dobie pandemii koronawirusa oraz wojny na Ukrainie — ludzie w szczególny sposób lękają się śmierci, choroby, cierpienia i zarażenia. Kościół święty nigdy nie zostawił chorego czy cierpiącego człowieka bez pomocy. Uczył i wychowywał do służby człowiekowi cierpiącemu Jezus Chrystus. W Ewangelii czytamy, że Jezus pochylał się nad chorymi oraz cierpiącymi i ich uzdrawiał. Wychowywał apostołów do szczególnej troski o ludzi chorych i cierpiących. Tę misję wychowywania i troskę o chorych i cierpiących podejmuje Kościół święty na przełomie wieków i tysiącleci.

Pobrania

Opublikowane

25 April 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.