Polska Federacja Pueri Cantores w latach 1992–2017. Studium historyczno-liturgiczne

Autorzy

Piotr Radzikowski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Streszczenie

Jest to na polskim rynku wydawniczym pierwsza całościowa publikacja dotycząca ruchu kościelnego, jakim jest Pueri Cantores, który już w 60. latach XX wieku torował sobie drogę w Kościele w Polsce, zaś swoje instytucjonalne miejsce odnalazł w nim w 1992 roku poprzez założenie polskiego oddziału tej międzynarodowej wspólnoty. Dzisiaj Międzynarodowa Federacja Pueri Cantores obecna jest w 42 krajach świata, a poprzez dobrą i piękną muzykę, a także wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich głosi wiarę i nadzieję pokładaną w Bogu, a poprzez piękno zbliża do Niego ludzi. W książce tej odnajdziemy historię i działalność chórów, jakie były lub obecnie są członkami Federacji w Polsce. Odnajdziemy tutaj przede wszystkim jednak nie tylko fakty, ale to, co czyta się pomiędzy wierszami – historię ukrytą w ludziach oraz działanie Boga w człowieku przez muzykę.

Pobrania

Opublikowane

20 July 2022

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.