Powołanie kobiety do macierzyństwa i mężczyzny do ojcostwa w kontekście dyskursu katolicyzmu z ideologią gender w polskiej literaturze przedmiotu

Autorzy

Krępa Magdalena

Słowa kluczowe:

antropologia teologiczna, macierzyństwo, ojcostwo, katolicka nauka społeczna

Streszczenie

Publikacja koncentruje się na ważnym aspekcie procesu społeczno-kulturowych przemian, a mianowicie na relacji kobieta-mężczyzna w kontekście rodzicielstwa i funkcjonowania rodziny. Istota problemu polega na tym, że w miejsce komplementarności płci, czyli idei uzupełniania i obdarowywania się swoją różnorodnością, ideologia gender proponuje całkowitą dekonstrukcję i redefinicję płciowości odrywając ją od naturalnych (biologicznych) korzeni i przenosząc jej sens w sferę kultury. Z takim stanowiskiem Autorka zamierza polemizować. Swoje analizy opiera na materiałach z obszaru kilku dyscyplin naukowych (teologia, filozofia, socjologia, ale także biologia i psychologia), sięga do licznych dokumentów Kościoła, ogranicza się do źródeł publikowanych w języku polskim.

Pobrania

Opublikowane

29 December 2019

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

9788374388832