Powołanie, konsekracja i posłanie. Z teologii świętego kapłaństwa

Autorzy

Janusz Królikowski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-3929-6008

Słowa kluczowe:

kapłaństwo, formacja religijna, powołanie kapłańskie, sakrament święceń, teologia katolicka, religia i duchowość

Streszczenie

Szybkie wyczerpanie się pierwszego wydania niniejszej książki i wyrażane dalsze zapotrzebowanie sprawiają, że zostaje ona wydana po raz drugi w wersji nieco rozszerzonej. Kapłaństwo w Kościele domaga się od nas coraz głębszego namysłu teologicznego, aby nie tylko uzasadnić jego potrzebę, ale przede wszystkim pokazać jego wielkość i godność, zachowując jego sakralną specyfikę. Tylko w ten sposób będzie można kształtować misję kapłańską i dokonywać jej aktualizacji, co więcej, tylko w ten sposób znajdziemy właściwy klucz do zmierzenia się z problemami duchowymi, które pojawiają się w stanie kapłańskim w dzisiejszym Kościele. Teologia nie jest czynnikiem, który mógłby łatwo „uzdrowić” posługę kapłańską w Kościele, ale na pewno stanowi pierwszy poziom szukanego i oczekiwanego odnowienia tej posługi. Sobór Watykański II, wychodząc z takiego właśnie założenia, dostarczył nam nauczania o kapłaństwie, które wciąż domaga się pogłębionego i zaktualizowanego odczytywania. Prezentowane tutaj refleksje teologiczne wychodzą z takiego właśnie założenia i w tym tkwi ich aktualność.

Pobrania

Opublikowane

29 December 2019

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-7438-728-6