Poradnia życia rodzinnego w procesie przygotowania do małżeństwa. Praktyka duszpasterska i recepcja spotkań z doradcą życia rodzinnego

Autorzy

Agnieszka Katarzyńska

Słowa kluczowe:

małżeństwo, przygotowanie do małżeństwa, narzeczeństwo, doradca życia rodzinnego, poradnia życia rodzinnego

Streszczenie

Rozprawa stanowi próbę opisu stanu przygotowania do sakramentu małżeństwa w warunkach Kościoła w Polsce. Na tle historii, teologii małżeństwa oraz ogólnej prezentacji etapów tegoż przygotowania, skoncentrowano się na działalności poradni życia rodzinnego. Poradnia jest miejscem prowadzenia spotkań dla narzeczonych w ramach przygotowania bezpośredniego do  małżeństwa. Poprzez empiryczne badania zastane oraz własne - wywiady pogłębione - zweryfikowano jakość prowadzonego przygotowania oraz opisano recepcję spotkań z doradcą życia rodzinnego przez narzeczonych. Sformułowano praktyczne wnioski i postulaty wobec treści, form oraz organizacji przygotowania w poradniach.

Pobrania

Opublikowane

29 December 2019

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-7438-894-8