„Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie” (Flp 3, 13n). Radosne dążenie do celu ludzkiego życia

Autorzy

Tomasz Maria Dąbek OSB
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-1427-0135

Streszczenie

Publikacja, którą oddajemy do rąk czytelnika, jest ostatnią z serii Biblijne Wezwania do Rozwijania Kultury. Stanowi refleksję nad  tekstami biblijnymi wzywającymi do właściwego ukierunkowania ludzkiego życia, którym jest osiągnięcie wspólnoty z Bogiem  już tu na ziemi i w wieczności. Można powiedzieć, że właściwie wszystkie księgi Pisma Świętego pomagają człowiekowi  urzeczywistnić ten zamiar. Proponowane w monografii zestawienie koncentruje się na tekstach biblijnych, które wskazują cel i sposób prowadzenia ludzkiego życia – takie wykorzystywanie czasu, by być blisko Boga, zgodnie z Jego wolą przeżywać upływające chwile, godziny, dni, miesiące i lata, aby kiedyś móc cieszyć się z Nim wiecznym szczęściem.

Pobrania

Opublikowane

12 December 2022

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.