Wróć, aby wyświetlić szczegóły o Tertulian a spory o kościelną dyscyplinę pokutną w Afryce Północnej na przełomie II i III wieku. Przyczynek do studium nad dziejami rygoryzmu wczesnochrześcijańskiego Tertulian a spory o kościelną dyscyplinę pokutną • ONLINE.pdf Pobierz Pobierz PDF